Onze schooltijden

Op Rozengaardsweide werken we met een continurooster volgens het vijf-gelijke-dagen model.

Dat betekent dat de leerlingen tijdens de middagpauze op school blijven. Ze lunchen samen met de leerkracht en kunnen daarna in de pauze hun energie kwijt op het schoolplein.
Dit buitenspelen is altijd met toezicht.

De schooltijden zijn voor alle kinderen gelijk.

Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen naar binnen, de leerkracht is dan in de klas en de kinderen starten met een inloopactiviteit.

Om 8.30 uur start de lesdag.

De school is iedere dag uit om 14.00 uur.

Op deze wijze is er structuur en duidelijkheid. De kinderen hebben altijd te maken met een kleine, vaste groep van begeleiders.  Deze begeleiders kennen de kinderen goed en zij hen.