Ouderraad

Ouderraad (OR)
OBS Rozengaardsweide vindt betrokkenheid van ouders zeer belangrijk. Zonder de hulp van ouders zouden veel geplande activiteiten niet georganiseerd kunnen worden.

Wat doet de OR?
De ouderraad bestaat uit een enthousiast team van ouders en een adviseren lid (Els
Fennema) vanuit het team.
Om de zes weken wordt er een vergadering gehouden. Tijdens deze vergadering worden
activiteiten besproken en thema’s bedacht. Het streven hierin is een optimale samenwerking tot stand te brengen tussen de ouderraad en het schoolteam.
Elk project of activiteit kent zijn eigen organisatiegroep. Ook tijdens speciale gelegenheden is de hulp van de ouderraad zeer welkom, deze speciale gelegenheden zijn bijvoorbeeld:
➢ Sinterklaasviering,
➢ Kerstviering,
➢ Paaslunch,
➢ schoolreisje

Daarnaast houdt de OR zich bezig met het organiseren van bepaalde acties om geld in te zamelen voor school of een goed doel, zoals afgelopen jaar de Colorrun voor ons toekomstige schoolplein. Dit geld wordt gebruikt ter aanvulling voor zaken die niet uit het gewone budget bekostigd kunnen worden zoals vernieuwing binnen school, buitenspelmateriaal.

Ouderraad 2023-2024

De ouderraad bestaat uit een enthousiast team van 8 leden (ouders) en een adviserend lid (Els Fennema) vanuit het team. Elk jaar vinden in oktober verkiezingen plaats.

Op dit moment nemen deel aan de OR:

Larisa Brinkhoff, Leonie Olthof
Els Fennema (adviseren lid vanuit het lerarenteam , Ester Bloemendaal (penningmeester), Ilse
Regelink (secretaris) , Lisa Ankersmid (voorzitter).
Frederiek van Muiswinkel (penningmeester) Marloes de Greef.
(Ontbrekend op de foto: Marloes Wit)

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op de zakelijke ouderavond in oktober. Het bedrag is €25,- per kind. Van de leerlingen van de onderbouw vragen we, indien ze in de loop van het schooljaar beginnen, €2,50 per maand. Uiteraard ook vrijwillig. We sluiten nooit leerlingen uit van activiteiten.

‘Samen zorgen voor een onvergetelijke schooltijd’