Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een enthousiast team van negen leden (ouders) en een adviserend lid (team).
Elk jaar vinden in oktober verkiezingen plaats. Op dit moment:
Voorzitter: Monique Bergman, Lisa gaat dit langzamerhand overnemen
Penningmeester: Karen Witteveen
Secretaris: Leonie wordt hiervoor gevraagd.

Leden:
Marloes de Greef, Daphne Wissink, Leonie Lubbers
Frederiek van Muiswinkel, Ester Bloemendaal, Monique Kamperman
Adviserend :(vanuit het team) Marieke Arentz

OBS Rozengaardsweide vindt betrokkenheid van ouders zeer belangrijk. Zonder de hulp van ouders zouden veel geplande activiteiten niet georganiseerd kunnen worden. De ouderraad, die bestaat uit een groep enthousiaste ouders heeft hierin een belangrijke taak. Zij zorgen er mede voor, dat er veel activiteiten gepland en uitgevoerd kunnen worden op OBS Rozengaardsweide.

Om de zes weken wordt er een vergadering gehouden met de leden van de ouderraad en het adviserend teamlid. Tijdens deze vergaderingen worden activiteiten besproken en thema’s bedacht. Het steven is altijd hierin een optimale samenwerking tot stand te brengen tussen ouderraad en schoolteam.

Naast de structurele vergaderingen worden ook af en toe ‘kleine’ bijeenkomsten gehouden. Elk project of andere activiteit kent z’n eigen organisatiegroep. Zo proberen we samen met de hulp van ouders en schoolteam elk project en elke activiteit zo optimaal mogelijk te laten verlopen voor de leerlingen.

Ook tijdens speciale gelegenheden is de hulp van de ouders zeer welkom. Denk bijvoorbeeld aan: sinterklaasviering, kerstviering, paaslunch, schoolreisjes etc…

Daarnaast houdt de OR zich bezig met het organiseren van bepaalde acties om geld in te zamelen voor school, Dit geld wordt gebruikt voor bijvoorbeeld handenarbeid materiaal, buitenspelmateriaal of andere noodzakelijke zaken.
Kortom. De ouderraad van OBS Rozengaardsweide streeft ernaar om in samenwerking met het schoolteam het onderwijs op alle mogelijke manieren voor alle leerlingen leuk, spannend, afwisselend, actueel en leerzaam te houden.

Ouderbijdrage.
De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op de zakelijke ouderavond in oktober. Het bedrag is €25,- per kind. De leerlingen van de onderbouw betalen, indien ze in de loop van het schooljaar beginnen €2,00 per maand.