Ouderraad

OBS Rozengaardsweide vindt betrokkenheid van ouders zeer belangrijk. Zonder de hulp van ouders zouden veel geplande activiteiten niet georganiseerd kunnen worden. De ouderraad, die bestaat uit een groep enthousiaste ouders, heeft hierin een belangrijke taak. Zij zorgen er mede voor, dat er veel activiteiten gepland en uitgevoerd kunnen worden.

Om de zes weken wordt er een vergadering gehouden met de leden van de ouderraad en het adviserend teamlid. Tijdens deze vergaderingen worden activiteiten besproken en thema’s bedacht. Het streven is altijd hierin een optimale samenwerking tot stand te brengen tussen ouderraad en schoolteam.

De ouderraad bestaat uit een enthousiast team van 8 leden (ouders) en een adviserend lid (Els Fennema) vanuit het team. Elk jaar vinden in oktober verkiezingen plaats.

Op dit moment nemen deel aan de OR:

Voorzitter: Lisa Ankersmid
Penningmeester: Frederiek van Muiswinkel
Secretaris: Ilse Regelink.

Leden:
Marloes de Greef, Leonie Lubbers, Ester Bloemendaal, Larissa Brinkhoff en Marloes Wit.

Naast de structurele vergaderingen worden ook af en toe ‘kleine’ bijeenkomsten gehouden. Elk project of activiteit kent z’n eigen organisatiegroep. Ook tijdens speciale gelegenheden is de hulp van de ouders zeer welkom. Denk bijvoorbeeld aan: sinterklaasviering, kerstviering, paaslunch, schoolreisjes etc…

Daarnaast houdt de OR zich bezig met het organiseren van bepaalde acties om geld in te zamelen voor school. Dit geld wordt gebruikt (ter aanvulling) voor zaken die niet uit het gewone budget bekostigd kunnen worden, zoals vernieuwing binnen school, extra buitenspelmateriaal of andere zaken die nodig zijn.

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op de zakelijke ouderavond in oktober. Het bedrag is €25,- per kind. Van de leerlingen van de onderbouw vragen we, indien ze in de loop van het schooljaar beginnen, €2,50 per maand. Uiteraard ook vrijwillig. We sluiten nooit leerlingen uit van activiteiten.

‘Samen zorgen voor een onvergetelijke schooltijd’