Onze school

Op onze school is iedereen welkom.

We vinden het belangrijk dat ieder kind graag naar school komt. ‘Lekker in je vel zitten’ hangt als een paraplu boven onze uitgangspunten. Voorwaarde om je goed te kunnen ontwikkelen.

Daarom besteden we bewust tijd aan het welbevinden van de kinderen.

We vinden dat de kinderen de vaardigheden moeten ontwikkelen die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in een moderne, dynamische maatschappij. Hierbij krijgen ze de ruimte en aandacht om hun eigen kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen.

In de ochtenden werken we aan de basis vakken: rekenen, taal en lezen.

’s Middags werken we aan wereldoriëntatie via ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren. We maken hiervoor gebruik van thema’s. De losse vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek) worden niet apart gegeven maar worden aangeboden via thema’s. Op deze wijze leren kinderen veel meer verbanden te leggen. 

Bij de lessen werken de kinderen op een actieve manier aan het thema, maken ze gebruik van allerlei informatiebronnen en zorgen we regelmatig voor een educatieve excursie. Het kunstonderwijs wordt hierin ook geïntegreerd, soms met hulp van een kunstdocent.

 De school stelt de leerling centraal, we kijken steeds naar hoe we iedere leerling in zijn kracht kunnen zetten. We zijn ervan overtuigd dat ieder kind talenten heeft. Dit heeft o.a. geresulteerd in onze Eureka klas en faciliteiten voor dyslectische kinderen.

Ontdek jouw avontuur!