Oudergesprekken

Drie keer per jaar nodigen wij u als ouders uit voor een gesprek over uw kind.

Het eerste gesprek, eind september/begin oktober, is het startgesprek. Wij zijn in dit gesprek vooral benieuwd naar hoe het een kind is vergaan in deze eerste weken. Waar moeten we als leerkracht rekening mee houden? Welke talenten heeft een kind? Hoe leert een kind graag? Ouders zijn dus vooral aan het woord.

In februari en in juli zijn er ook oudergesprekken. In deze gesprekken staat vooral de voortgang van de ontwikkeling van de kinderen centraal. We bespreken dan de cognitieve ontwikkeling aan de hand van het rapport. Vanzelfsprekend blijft ook de emotionele ontwikkeling belangrijk.

Naast deze geplande gesprekken is er natuurlijk ook altijd tijd om een afspraak te maken met de leerkracht van uw kind na schooltijd, wanneer u zich zorgen maakt, of wanneer er iets anders is dat u wilt bespreken.

Ook hechten we veel waarde aan informele contacten: komt u gerust langs om een praatje te maken! Tijdens lesmomenten richten we ons uiteraard in eerste instantie op de kinderen.