zelfstandig werkenZelfstandig werken is een vaardigheid waar we op Rozengaardsweide gericht aan werken. We willen er drie dingen mee bereiken.

1. De kinderen leren een vaardigheid waar ze hun hele leven lang plezier van hebben. Het wordt een “blijvende gedragsverandering”.

De kinderen krijgen te leren hoe ze moeten leren, niet wat ze moeten leren. Ze leren hoe ze zelfstandig een opdracht kunnen uitvoeren, zonder daarbij de hulp van een leerkracht in te schakelen. Uiteraard is de leerkracht er wel indien nodig, de leerlingen worden niet aan hun lot overgelaten Iedereen kan zelfstandig werken leren.

2. De leerkracht kan tijdens het zelfstandig werken aandacht schenken aan kinderen die extra zorg behoeven.

Zorg voor de kinderen is iets wat we de hele dag door, voor alle kinderen hebben. Wanneer kinderen aan het werk zijn, krijgen kleine groepjes kinderen extra instructie om de taak te volbrengen. Tijdens het zelfstandig werken ontstaat er ruimte voor de leerkracht om extra hulp, ook individueel, te bieden voor de kinderen die dat nodig hebben.

3. De kinderen worden voorbereid op de overgang naar het voorgezet onderwijs

De kinderen leren steeds beter om te gaan met het oplossen van moeilijkheden / problemen die ze tegenkomen bij het zelfstandig werken. In de laatste fase van de basisschool komt daar het gebruik van een agenda bij, zodat de kinderen bij de overstap naar het voortgezet onderwijs er ook helemaal klaar voor zijn. Zelfredzaamheid in het voortgezet onderwijs is een belangrijke pijler voor succes.

Het middel om zelfstandig werken vorm te geven, is de taakwijzer. Op de taakwijzer staan de zaken die de kinderen zelfstandig gaan oplossen. De taakwijzer in de onderbouw staat natuurlijk nog niet op papier, de kinderen kunnen immers nog niet lezen. Er wordt wel met pictogrammen op een plek in het lokaal aangegeven welke werkjes de kinderen moeten maken. Naarmate de kinderen ouder worden, krijgt de taakwijzer op papier steeds meer vorm. Regels en afspraken begeleiden dit proces.