groep 5/8

/groep 5/8
­

Overal tekst

Overal tekst! is de methode begrijpend lezen voor het basisonderwijs die het meest gericht is op transfer. Met behulp van gevarieerde en actuele teksten uit hun eigen leefwereld ontdekken kinderen dat wat ze bij begrijpend lezen leren, overál kunnen toepassen: óók bij de andere lessen. Dit werkt motiverend en zorgt voor sneller tekstbegrip.

Bij de tijd (Geschiedenis)

In Bij de tijd wordt elk tijdvak meerdere keren behandeld. Zo wordt de kennis die in eerdere jaren is opgedaan, nog eens opgehaald en verder uitgebouwd. Bij de tijd is gericht op de geleidelijke ontwikkeling van het tijdsbesef (groep 3 en 4) en het historisch besef (groep 5 t/m 8). De methode biedt de  kinderen een degelijk inzicht, waarmee de geschiedenis voor hen begrijpelijk én aantrekkelijk wordt. Bij de tijd biedt voor mogelijkheden voor zelfstandig werken. Speciaal voor Bij de tijd heeft de Citogroep toetsen gemaakt. Deze zijn door Malmberg aangepast aan de nieuwe tijdvakindeling in de methode.

Een wereld van verschil (Aardrijkskunde)

Een wereld van verschil heeft een thematisch-concentrische opbouw. De acht thema's (lesblokken) komen ieder leerjaar in dezelfde volgorde terug. Elk jaar vindt een verdieping plaats op basis van de kennis die in de voorgaande leerjaren is opgedaan. Een belangrijk voordeel van dit "schelpenmodel" is, dat de aangeboden leerstof per groep een duidelijke eenheid vormt.

Leefwereld (Natuur)

Methode maakt gebruik van thema’s. In elke thema zitten veel doe-activiteiten. Daarnaast volgt de school veel natuurprojecten via het NME te Doetinchem.