groep 3/8

/groep 3/8
­

Klaar….over! (Verkeer)

De kinderen leren omgaan met de dagelijkse verkeerspraktijk. In groep acht volgt dan het verkeersexamen.

Groepsbibliotheek

In alle groepen staat een leeskast met daarin een rijk assortiment aan leesboeken. Deze kasten worden vrijwel elk jaar aangevuld met de meest recente leesboeken. Kinderen kunnen uit de kast een "eigen leesboek" pakken om hierin te lezen. In de bovenbouwgroepen worden regelmatig boekbesprekingen gehouden waarin kinderen over een - door hen zelf gekozen én gelezen boek - vertellen.

Estafette

Technisch lezen is een vak apart. Een goede technische leesvaardigheid is immers een van de basisvoorwaarden om begrijpend en studerend lezen goed onder de knie te krijgen. Daarom is Estafette ontwikkeld; een zelfstandige module voor technisch lezen die naast elke methode voor begrijpend en studerend lezen ingezet kan worden. Met leerstofpakketten op het juiste niveau en de specifieke aanpak waar de leerling behoefte aan heeft, haalt elke leerling in zijn eigen tempo de eindstreep!