groep 3

/groep 3
­

Zo leer je kinderen lezen en spellen

Het doel van het pakket Zo leer je kinderen lezen en spellen is de effectiviteit van het lees-spellingonderwijs te vergroten door de leerkrachten een preventieve instructiemethodiek aan te bieden. De methodiek is bedoeld voor de instructieles. Binnen deze instructieles staan oefeningen die direct met het lezen en spellen te maken hebben centraal. Dit zijn de kernonderdelen.

Veilig leren lezen (VLL)

Alle kinderen, op alle scholen, moeten optimale kansen krijgen om te leren lezen. Vanuit dat idee is de nieuwe Veilig Leren Lezen ontwikkeld. De methode combineert het plezier van het samen leren lezen en bezig zijn met taal met de praktische uitvoerbaarheid van onderwijs op maat. Kenmerkend voor de methode zijn het uitgebreide materialenpalet, met vele mogelijkheden voor differentiatie en een hanteerbaar organisatiemodel voor de leerkracht.