groep 1/8

/groep 1/8
­

Kanjertraining

Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar.

Toetsen CITO Leerling volg systeem.

In alle groepen worden de kinderen op een aantal momenten in het schooljaar op reken-, taal-,en leesgebied, sociaal emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden getoetst.

Computeronderwijs

De school beschikt over een uitgebreid computernetwerk. In het netwerk draaien educatieve programma’s. In alle groepen kan gebruik gemaakt worden van internet en e-mail.

Moet je doen (Expressie)

Deze methode bestaat uit 5 onderdelen : dans,drama,muziek,tekenen en handvaardigheid.

Bewegingsonderwijs

Lessen uit de map BIOS ( =Bewegen In Onderwijs en Sport). Alle groepen hebben een bewegingsmap in de klas met daarin per les een aantal leskaarten. Hierop staan foto's van de bewegingssituaties afgebeeld. Er is een duidelijke opbouw wat moeilijkheid en aanbod betreft vanaf groep 1 t/m 8. In de zomermaanden krijgen de groepen 4 t/m 8 een keer in de week zwemles van bevoegde zweminstructeurs op zwembad 't Elderink in Hengelo.

Wereld in getallen (rekenen)

Kinderen leren goed rekenen met De wereld in getallen. Daar staat de rekenmethode voor groep 1 t/m 8 in het basisonderwijs al jaren om bekend. En dit blijkt ook uit de Periodieke Peiling OnderwijsNiveau (PPON) 2013. De methode is opgebouwd volgens de beproefde dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Hiermee geeft u elk kind gegarandeerd een goede rekenbasis!