groep 1/2

/groep 1/2
­

I-Blocks

i-blocks maakt taal en rekenen tastbaar. Door de unieke combinatie van zien, doen en horen leren kinderen op een stimulerende en intuïtieve manier klanken te herkennen, woorden te maken, te lezen en tellen. Ingebouwde zelfcontrole i-blocks bestaat uit een basisstation waarin een boekje wordt geschoven en een interactieve blokkenset. Elk kind kan direct zelfstandig aan de slag met de i-blocks. Kinderen vormen zelf woorden door letterblokken in een basisstation te plaatsen. Zodra een letter wordt neergelegd wordt de klank van de letter fonetisch uitgesproken. Liggen alle letters op de juiste plek, wordt ook het hele woord uitgesproken en wordt dit aangegeven d.m.v. groene lampjes. Direct gesproken feedback stimuleert het kind de volgende uitdaging met vertrouwen aan te gaan.

Nederlands als tweede taal.

Voor het aanleren van de Nederlandse taal aan leerlingen van buitenlandse afkomst. Bij de taalmethode "Taal Actief" is een leerlijn NT 2. Deze leerlijn is ontwikkeld voor de groepen 3 t/m 8.

Nederlands als tweede taal.

Voor het aanleren van de Nederlandse taal aan leerlingen van buitenlandse afkomst.

Map fonemisch bewustzijn

Met deze werkmap oefenen we op een leuke en praktische manier het fonemisch bewustzijn van de kinderen. Het fonemisch bewustzijn, oftewel het bewustzijn van klanken in woorden, is in de kleutergroepen belangrijk en een voorwaarde voor de kinderen om goed te leren lezen.

BAS project

Met dit materiaal wordt ook op de peuterspeelzaal gewerkt. In groep 1 en 2 wordt dit verder uitgebreid. Het is voornamelijk voor de taalontwikkeling. Ook is er een educatief computerprogramma bij.

Zelfstandig werkbord

Door middel van dit planbord zien de kinderen wat hun taak/werk is tijdens het zelfstandig werken. Het zelfstandig werken houdt in, dat de kinderen zonder hulp van de leerkracht hun taak/werkje kunnen doen, zodat de leerkracht tijd heeft om een groepje kinderen extra te begeleiden met wat anders.

Schatkist met de muis (Rekenmodule)

Software voor mondelinge taalontwikkeling, beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid.

Schatkist met de muis (Taalmodule)

Software voor woordenschat, mondelinge taal en beginnende geletterdheid.

Praatplaten

Praatplaten worden gebruikt bij de methode Leefwereld (natuur). Ook bij taalactiviteiten BAS worden praatplaten gebruikt.

School-TV

Map behorende bij school-tv programma. Dit programma wordt wekelijks uitgezonden.

Schatkist (Taalmethode)

Een voorloper op de taalmethode van groep 3 t/m 8.