Project Description

Alle kinderen, op alle scholen, moeten optimale kansen krijgen om te leren lezen. Vanuit dat idee is de nieuwe Veilig Leren Lezen ontwikkeld. De methode combineert het plezier van het samen leren lezen en bezig zijn met taal met de praktische uitvoerbaarheid van onderwijs op maat.
Kenmerkend voor de methode zijn het uitgebreide materialenpalet, met vele mogelijkheden voor differentiatie en een hanteerbaar organisatiemodel voor de leerkracht.