Project Description

In alle groepen worden de kinderen op een aantal momenten in het schooljaar op reken-, taal-,en leesgebied, sociaal emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden getoetst.