Project Description

Overal tekst! is de methode begrijpend lezen voor het basisonderwijs die het meest gericht is op transfer. Met behulp van gevarieerde en actuele teksten uit hun eigen leefwereld ontdekken kinderen dat wat ze bij begrijpend lezen leren, overál kunnen toepassen: óók bij de andere lessen. Dit werkt motiverend en zorgt voor sneller tekstbegrip.