Project Description

In het lesmateriaal komt gedurende het schooljaar een breed scala aan belangrijke onderwerpen aan bod. Aan welke eisen moet een fiets voldoen? Hoe kunnen kinderen zich het beste gedragen in alledaagse maar ook in bijzondere verkeerssituaties? Hoe moet jij je gedrag aanpassen aan weersgesteldheden? Hoe maak je een bewuste vervoerskeuze? Hoe zit dat nu met al die ‘pijlen-borden’ en voorrangsafspraken? Aan het eind van het schooljaar hebben de leerlingen antwoord gekregen op al deze elementaire vragen rond verkeer en verkeersveiligheid.