Project Description

Voor het aanleren van de Nederlandse taal aan leerlingen van buitenlandse afkomst.

Bij de taalmethode “Taal Actief” is een leerlijn NT 2. Deze leerlijn is ontwikkeld voor de groepen 3 t/m 8.