Project Description

De kinderen leren omgaan met de dagelijkse verkeerspraktijk. In groep acht volgt dan het verkeersexamen.