Project Description

In alle groepen staat een leeskast met daarin een rijk assortiment aan leesboeken. Deze kasten worden vrijwel elk jaar aangevuld met de meest recente leesboeken. Kinderen kunnen uit de kast een “eigen leesboek” pakken om hierin te lezen.
In de bovenbouwgroepen worden regelmatig boekbesprekingen gehouden waarin kinderen over een – door hen zelf gekozen én gelezen boek – vertellen.