Project Description

Technisch lezen is een vak apart. Een goede technische leesvaardigheid is immers een van de basisvoorwaarden om begrijpend en studerend lezen goed onder de knie te krijgen. Daarom is Estafette ontwikkeld; een zelfstandige module voor technisch lezen die naast elke methode voor begrijpend en studerend lezen ingezet kan worden.
Met leerstofpakketten op het juiste niveau en de specifieke aanpak waar de leerling behoefte aan heeft, haalt elke leerling in zijn eigen tempo de eindstreep!