Project Description

Een wereld van verschil heeft een thematisch-concentrische opbouw. De acht thema’s (lesblokken) komen ieder leerjaar in dezelfde volgorde terug. Elk jaar vindt een verdieping plaats op basis van de kennis die in de voorgaande leerjaren is opgedaan. Een belangrijk voordeel van dit “schelpenmodel” is, dat de aangeboden leerstof per groep een duidelijke eenheid vormt.