Project Description

In Bij de tijd wordt elk tijdvak meerdere keren behandeld. Zo wordt de kennis die in eerdere jaren is opgedaan, nog eens opgehaald en verder uitgebouwd.
Bij de tijd is gericht op de geleidelijke ontwikkeling van het tijdsbesef (groep 3 en 4) en het historisch besef (groep 5 t/m 8). De methode biedt de  kinderen een degelijk inzicht, waarmee de geschiedenis voor hen begrijpelijk én aantrekkelijk wordt.
Bij de tijd biedt voor mogelijkheden voor zelfstandig werken.
Speciaal voor Bij de tijd heeft de Citogroep toetsen gemaakt. Deze zijn door Malmberg aangepast aan de nieuwe tijdvakindeling in de methode.