kanjerschoolSinds 2009 zijn we een Kanjerschool. De leerkrachten hebben een training gevolgd waarmee een positieve sfeer in de groepen wordt gestimuleerd. Onrust in de groep wordt hiermee tegengegaan. Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen, voelen zich bij elkaar betrokken, durven verantwoordelijkheid te nemen en durven zichzelf te zijn.

Ons onderwijs is zo ingericht dat leerlingen binnen een tijdvak van 8 jaar de school kunnen doorlopen. Een sneller of langzamer tempo behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

Het onderwijs is zo ingericht dat er uitnodigend en kindgericht wordt gewerkt. Sfeer en “je veilig voelen” zijn enorm bepalend voor het kunnen leveren van goede prestaties. Hier besteden we veel aandacht aan.

Aan het zelfstandig kunnen werken wordt veel aandacht besteed, volgens een zelf ontwikkeld model. Het doel hiervan is drieledig: de kinderen worden zelfstandiger en de leerkracht kan tijdens het zelfstandig werken “zorgleerlingen” helpen. Bovendien is het een goede voorbereiding op de overgang naar het voortgezet onderwijs. Het zelfstandig werken begint in groep 1 en ontwikkelt zich in de loop der jaren van eenvoudig naar ingewikkeld en van korte naar lange duur. Het is een vaardigheid waar ze hun leven lang wat aan hebben.

Een deel van het lesprogramma is opgenomen in de taakwijzer. Tijdens het zelfstandig werken aan de taakwijzer heeft de leerkracht tijd om alle kinderen te helpen, maar vooral de kinderen die extra hulp nodig helpen.

In alle groepen wordt regelmatig projectmatig gewerkt. Zo worden er bijvoorbeeld natuurprojecten gehouden (Al dan niet in samenwerking met het centrum voor Natuur- en Milieueducatie).

Verder is er elk jaar een schoolproject. Alle kinderen werken dan allemaal aan één onderwerp. Dit schoolproject wordt afgesloten met een kijkavond voor kinderen,ouders, en overige familieleden.

Onze school beschikt over een uitgebreid en goed werkend computernetwerk. Alle groepen hebben de beschikking over twee tot vier computers en in de hal zijn ook nog computers beschikbaar voor de kinderen. De gebruikte programma’s hebben meerdere functies: inoefening, remediëring, herhaling en uitbreiding van lesstof, maar ook maken de kinderen werkstukken op de computer en ter ontspanning mag er ook weleens een spelletje op worden gespeeld.

Drie digitale schoolborden zorgen nog meer mogelijkheden bij de instructie tijdens de lessen. Op dit moment worden de digitale schoolborden niet alleen ingezet in de bovenbouw, maar ook in groep 3. In de nabije toekomst hopen we meer digitaal te worden.

Kinderen die op welke manier dan ook niet naar verwachting presteren, worden door ons goed in de gaten gehouden. Het kan zijn dat een kind zich de lesstof niet goed eigen kan maken, of misschien wel te makkelijk. Met onze Intern Begeleider (zorgcoördinator) zoeken we naar oplossingen. Uiteraard wordt u daarvan op de hoogte gesteld en zo mogelijk betrokken bij het oplossen van het probleem.