kanjerschool

Sinds 2009 zijn we een Kanjerschool. Alle leerkrachten zijn gecertificeerd. Zij hebben een uitgebreide training gevolgd waarmee een positieve sfeer in de groepen wordt gestimuleerd. Onrust in de groep wordt hiermee tegengegaan. Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen, voelen zich bij elkaar betrokken, durven verantwoordelijkheid te nemen en durven zichzelf te zijn.
Ons onderwijs is zo ingericht dat leerlingen binnen een tijdvak van 8 jaar de school kunnen doorlopen. Een sneller of langzamer tempo behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.
Wij zorgen ervoor dat er uitnodigend en kindgericht wordt gewerkt. Sfeer en “je veilig voelen” zijn enorm bepalend voor het kunnen leveren van goede prestaties. Hier besteden we veel aandacht aan.
Iedere leerkracht op onze school heeft hiervoor een driejarig traject doorlopen; didactisch coachen. (Zie www.didactischcoachen.nl )
Zelfstandig werken is een logisch vervolg op de wijze waarop wij in onze combinatiegroepen (1/2, 3/4, 5/6 en 7/8) werken.
Wij maken gebruik van een ‘taakwijzer’, waarop naast zelfstandig te verwerken zaken, ook persoonlijke taken staan. Het zelfstandig werken begint in groep 1 en ontwikkelt zich in de loop der jaren van eenvoudig naar ingewikkeld en van korte naar lange duur. Het is een vaardigheid waar ze hun leven lang wat aan hebben.
In de middagen werken we met schoolbrede thema’s: aan wereldoriëntatie, kunst en cultuur en bewegingsonderwijs.

Onze school beschikt over een uitgebreid en goed werkend computernetwerk. In de groepen 5 t/m 8 beschikken alle leerlingen over een tablet. Middels het programma ‘Momento’ krijgen alle leerlingen snel feedback. De gebruikte programma’s hebben meerdere functies: inoefening, remediëring, herhaling en uitbreiding van lesstof, maar ook maken de kinderen werkstukken op de computer. We gebruiken de mogelijkheden die de computer ons biedt, maar deze vervangt zeker niet de rol van de leerkracht.

Kinderen die op welke manier dan ook niet naar verwachting presteren, worden door ons goed in de gaten gehouden. Het kan zijn dat een kind zich de lesstof niet goed eigen kan maken, of misschien wel te makkelijk. Met onze Intern Begeleider (ondersteuningscoördinator) zoeken we naar oplossingen. Uiteraard wordt u daarvan op de hoogte gesteld en altijd betrokken.
hetzelfde geldt voor kinderen die meer aankunnen. Zie hiervoor ook onder het onderwerp ‘Eureka’.

Middels ons leerlingvolgsysteem volgen we alle leerlingen. Op deze wijze evalueren we ons onderwijs en stellen het aanbod of de wijze van aanbieden bij. Hiervoor worden 3 keer per jaar besprekingen georganiseerd met de leerkracht en de intern begeleider. In de teamvergadering worden de resultaten besproken met het hele team en stellen we zo nodig ons onderwijs bij.

Op deze wijze wordt er ook omgegaan met de eindtoets. Iedere basisschool in Nederland is verplicht een eindtoets af te nemen. Wij vinden het belangrijk om ouders en kinderen hier al in een vroeg stadium over te informeren. We doen het immers samen! Op school kunt u hier meer info over krijgen.