In de hal van de school staat een ideeënbus
Ouders kunnen hierin hun vragen en wensen aan de MR deponeren.
Ieder positief idee wordt in de MR besproken en naar u teruggekoppeld.