Missie

Ons doel is de kinderen van Rozengaardsweide die bagage mee te geven, zodat ze kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige medemensen.
Zelfstandigheid, samenwerken, eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid zijn voor ons belangrijke woorden. Op Rozengaardsweide laten we ieder kind bloeien en groeien.

 

Visie

We vinden het belangrijk dat ieder kind graag naar school komt. ‘Lekker in je vel zitten’ hangt als een paraplu boven onze uitgangspunten. Voorwaarde om je goed te kunnen ontwikkelen.


Veel tijd besteden we bewust aan het welbevinden van de kinderen.
Hiervoor gebruiken we De Kanjertraining. Iedere leerkracht is gecertificeerd. Zie: www.kanjer.nl
Bij de start van ieder schooljaar gaan we de eerste weken werken aan klassenregels, afspraken hoe met elkaar om te gaan, klassenklimaat (de Gouden Weken).
Dit doen we niet alleen door met elkaar te praten maar ook via judolessen, samenwerkingsoefeningen, spel.
We richten ons onderwijs zo in dat kinderen vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in een moderne, dynamische maatschappij. Hierbij krijgen ze de ruimte en aandacht om hun eigen kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen.
In de ochtenden werken we aan de ‘RTL’ vakken: Rekenen, taal en lezen.
Op de middagen werken we met thema’s gericht op de wereld via ontdekkend en onderzoekend leren.
De school stelt de leerling centraal, we kijken steeds naar hoe we iedere leerling in zijn kracht kunnen zetten. We zijn ervan overtuigd dat ieder kind talenten heeft.
Je groeit en bloeit op Rozengaardsweide!

Identiteit

Openbaar onderwijs: niet apart maar samen.
‘Openbare scholen – waar verhalen samenkomen’.

Er zijn 3 kernwaarden:

  1. Gelijkwaardigheid: Op de openbare school is iedereen welkom.
    Hoeveel je ook van elkaar verschilt, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard.
  2. Vrijheid: Op de openbare school kan iedereen zichzelf zijn en de eigen stem laten horen. Kinderen leren zelfstandig en kritisch te denken. Je neemt je verantwoordelijkheid en houdt rekening met de vrijheid van de ander. Er is aandacht voor de diversiteit aan levensbeschouwingen in onze samenleving en burgerschapsvorming.
  3. Ontmoeting: Op de openbare school leer je van verschillen. Iedereen is nieuwsgierig naar het verhaal van de ander. Je draagt zorg voor elkaar en voor je omgeving. Op school ontmoet je de wereld.

De openbare school is de democratische samenleving in het klein.