tegenwoordig“Onze school heet sinds 1985 OBS Rozengaardsweide en staat in een rustige woonwijk. Het schoolterrein wordt begrensd door de Rozenstraat, Iekink, de Leliestraat en de Bleekstraat. Op dit terrein staat naast het schoolgebouw ook de gymnastiekaccommodatie, dus alle faciliteiten liggen dicht bij elkaar……”

Op deze manier begon dit stukje van de website lange tijd. De nieuwbouwplannen hebben echter voor een verandering gezorgd. De gymnastiekaccommodatie heeft moeten wijken voor de nieuwbouw en samen met de Piersonschool zullen we dit terrein delen. Wanneer alles klaar is, zullen de kinderen van de groepen 1 tot en met 4 in het nieuwe, zeer ruime speellokaal hun bewegingsonderwijs volgen. De oudere kinderen krijgen hun bewegingsonderwijs in sporthal De Kamp.

Ons leerlingaantal beweegt zich al meerdere jaren rond de 150 kinderen, al zijn de voorspellingen dat er in deze krimpregio heel wat kinderen minder geboren zullen worden de komende jaren.

Wij zijn in ieder geval klaar voor de toekomst:
Een nieuw gebouw met een draadloos netwerk, digiborden in elke groep, laptops en tablets voor de kinderen ter verwerking van lesstof, aparte ruimtes voor de kinderen waar ze geconcentreerd kunnen werken, instructie krijgen of samenwerken met andere kinderen. De aparte ruimtes zijn uniek in deze buurt!

Inhoudelijk werken we met moderne methoden, en nog belangrijker; onze 10 enthousiaste leerkrachten zijn goed geschoold om onderwijs op maat te geven, problemen te herkennen en daarnaar te handelen.

De leerkrachten worden ondersteund door een conciërge, administratief medewerkster, godsdienstleerkracht, oud-leerkrachten die vrijwillig RT geven, ouderraad, medezeggenschapsraad, en heel veel vrijwillige hulp van ouders zelf.

We zijn een actieve, vrolijke school waarin aandacht voor de kinderen en de basisvakken centraal staat.