tegenwoordig

“Onze school heet sinds 1985 OBS Rozengaardsweide en staat in een rustige woonwijk. Het schoolterrein wordt begrensd door de Rozenstraat, Iekink, de Leliestraat en de Bleekstraat. Op dit terrein staat naast het schoolgebouw ook de gymnastiekaccommodatie, dus alle faciliteiten liggen dicht bij elkaar……”

Op deze manier begon dit stukje van de website lange tijd. De nieuwbouwplannen hebben echter voor een verandering gezorgd. De gymnastiekaccommodatie heeft moeten wijken voor de nieuwbouw en samen met de Piersonschool delen we dit terrein. De kinderen van de groepen 1 tot en met 4 hebben in het nieuwe, zeer ruime speellokaal hun bewegingsonderwijs. De oudere kinderen krijgen hun bewegingsonderwijs in sporthal De Kamp.

Wij zijn in ieder klaar voor de toekomst: Een nieuw gebouw met een draadloos netwerk, digiborden in elke groep, laptops en tablets voor de kinderen ter verwerking van lesstof, aparte ruimtes voor de kinderen waar ze geconcentreerd kunnen werken, instructie krijgen of samenwerken met andere kinderen. De aparte ruimtes zijn uniek in deze buurt!

Inhoudelijk werken we met moderne methoden, en nog belangrijker; onze 8 enthousiaste leerkrachten zijn goed geschoold om onderwijs op maat te geven, problemen te herkennen en daarnaar te handelen.

De leerkrachten worden ondersteund door een conciërge, administratief medewerkster, vrijwilligster, oud-leerkrachten die vrijwillig RT geven, ouderraad, medezeggenschapsraad, en heel veel vrijwillige hulp van ouders zelf.

We zijn een actieve, vrolijke dorpsschool waarin aandacht voor de kinderen en de basisvakken centraal staat.