geschiedenis-4De geschiedenis van het openbaar onderwijs in Hengelo gaat ver terug, feitelijk tot 1796. Als gevolg van de Franse overheersing kwam toen, mede als gevolg van de scheiding tussen kerk en staat, het openbaar onderwijs tot stand.

In het gemeenteverslag van 1840 werd er voor het eerst melding van gemaakt dat het schoolgebouw bij de kerk te klein was en vergroot of vernieuwd diende te worden.

geschiedenis-1Op 23 mei 1851 kon de nieuwe school officeel geopend worden.
Oorspronkelijk bestond de school uit één lokaal (met 218 zitplaatsen). Tot 1866 gaven 3 onderwijzers hier klassikaal onderwijs aan 255 leerlingen. Toen werd de situatie zo onhoudbaar door het voortdurende geroezemoes dat besloten werd de school door een muur in tweeën te verdelen. Het Koninklijk Besluit van 1 mei 1882, waarin een minimumoppervlakte per leerling werd vastgesteld, maakte het gebouw tenslotte ongeschikt als school.

Op 17 augustus 1885 werd de nieuwe school aan de Ruurloseweg in gebruik genomen. 1917 was een jaar waarin de school ingrijpende veranderingen zou ondergaan. Vanaf het jaar van opening was er over twee dingen constant geklaagd: te weinig lichtinval en een te geringe capaciteit van de kachels. De eerste klacht leidde tot de plaatsing van zes ramen in de voorgevel. Wat de kachels betreft: voor elke twee lokalen was er maar één kachel. “Sommigen zitten met handschoenen aan, den kraag op. De inkt was gisteren bevroren en bleef dat de gehele voormiddag. We konden het niet warmer krijgen dan 4 graden. Gisteren begonnen we met 2 graden vorst en om 10 uur hadden we nog nauwelijks het vriespunt bereikt. De kinderen zitten te bibberen”, klaagde het schoolhoofd. Elk lokaal werd nu ook voorzien van een kachel.

In 1960 beleefde het schoolgebouw nog zijn 75-jarig bestaan, maar de plannen voor nieuwbouw waren toen al in voorbereiding.

geschiedenis-2

geschiedenis-3Zaterdag 17 juni 1967 was een feestelijke dag voor iedereen in Hengelo die het Openbaar Onderwijs een warm hart toedroeg. De nieuwe school aan de Rozenstraat werd officieel geopend. Het verschil tussen de oude en de nieuwe school was natuurlijk enorm: ruime lokalen met veel licht, gegroepeerd rond een grote hal met toneel.

In de loop der jaren is de school steeds gegroeid. Een gymnastieklokaal werd toegevoegd en in 1989 vond een ingrijpende verbouwing plaats met als doel de openbare kleuterschool Hummelhonk in het hoofdgebouw te integreren.

Ook na deze bouwkundige integratie is het aantal leerlingen verder toegenomen. In  2001 vond de laatste uitbreiding plaats. Het negende lokaal, een nieuwe lerarenkamer, directiekamer en server-ruimte werden gerealiseerd.

In de jaren erna liep het aantal leerlingen terug. Grote groepen verlieten de school en kleinere groepen kwamen terug. Dat leverde leegstand voor enkele lokalen op, waardoor in 2009 de samenwerking met Markant Kinderopvang mogelijk werd. In twee lokalen werd de opvang van 0 tot 4-jarigen gerealiseerd.

In januari 2010 werd door de gemeente Bronckhorst de mogelijkheid geopperd tot nieuwbouw van de school, op het huidige terrein, samen met de Piersonschool. In oktober 2010 werden deze plannen definitief, hoewel het nog tot de voorjaarsvakantie van 2013 duurde tot er daadwerkelijk werd begonnen met de nieuwbouw.